Program

Srijeda,
19. svibnja 2021.

8:30 - 9:00

Okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina

Uvodni i pozdravni govori predstavnika Organizatora, pokrovitelja i suorganizatora Predstavljanje novog izdanja iz EM literature: ‘Stabilna oprema pod tlakom’

Izlaganja sa sljedećim temama: - godinu dana primjene Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom - Tehničke upute kao pomoć pri primjeni Pravilnika - izobrazba inspektora za periodičke preglede opreme pod tlakom

Predavači: predstavnici domaćih nadležnih državnih tijela i ustanova (MINGOR, HAA itd.), visokih učilišta (FSB i sl.), inspekcijskih tijela itd.

11:00 - 11:30

Coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina

Uvodni i pozdravni govori predstavnika Organizatora, pokrovitelja i suorganizatora Predstavljanje novog izdanja iz EM literature: ‘Stabilna oprema pod tlakom’

Izlaganja sa sljedećim temama: - godinu dana primjene Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom - Tehničke upute kao pomoć pri primjeni Pravilnika - izobrazba inspektora za periodičke preglede opreme pod tlakom

Predavači: predstavnici domaćih nadležnih državnih tijela i ustanova (MINGOR, HAA itd.), visokih učilišta (FSB i sl.), inspekcijskih tijela itd.

13:00

Objed

Petak,
21. svibnja 2021.

9:00

Test

Test

Napomena:

Konačni Program odredit će Organizacijski odbor Seminara, u skladu s pristiglim prijavama za izlaganje

Hrvatski seminar o tlačnoj opremi je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručnoznanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).