ENERGETSKE POBOLJŠICE U TOPLINSKIM SUSTAVIMA S OSVRTOM NA EMISIJE UGLJIČNOG DIOKSIDA

U borbi protiv klimatskih promjena u prosincu 2019. godine Europska komisija je predstavila Europski zeleni plan i paket mjera postupnog ukidanja fosilnih goriva u njezinom gospodarstvu i postizanja ugljične neutralnosti do 2050. Slijedom toga postavljeni su sljedeći ciljevi do 2030. godine:
• smanjenje domaćih emisija stakleničkih plinova za najmanje 40% u usporedbi s razinama iz 1990.
• udio od 35% obnovljivih izvora energije u potrošnji konačne energije
• 40%-tno povećanje energetske učinkovitosti.
Tehnostan je 2016. godine započeo energetsku tranziciju, aktivno dajući svoj doprinos u borbi protiv klimatskih promjena i pokrenuvši više projekata - poboljšica kojima je bio cilj unaprijediti proizvodnju toplinske energije u smislu energetske učinkovitosti, boljeg iskorištavanja ulaznog energenta i snižavanja troškova primarnih energenata te uporabe obnovljivih izvora energije, a kao posljedica uvođenja poboljšica je i smanjenje emisije ugljičnog dioksida.
Slijedom postavljenih ciljeva uvedeni su obnovljivi izvori u proizvodnju toplinske energije: Sunčeva energija i drvni peleti. S ciljem snižavanja troškova za električnu energiju na više objekata ugrađeni su fotonaponski moduli za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, a također je provedena zamjena klasičnih kotlova na plin i loživo ulje kondenzacijskim kotlovima.
Sve poboljšice zajedno rezultirale su smanjenjem emisije CO2 u proizvodnji toplinske energije.

Autor

IVANA HORVAT

IVANA HORVAT

TEST--TITULA