Energija iz dubina

Preliminarni program

četvrtak, 23. veljače 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:00

1. tematska cjelina: ENERGIJA I OKOLIŠ

uvodna riječ predstavnika Organizatora
pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- stanje primjene i zakonodavno okruženje primjene geotermalne energije i dizalica topline
- potencijali primjene geotermalne energije i dizalica topline
- energetska tranzicija i obnovljivi izvori i njihova uloga u energetici, društvu i gospodarstvu

diskusija

predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova, strukovnih udruga i gospodarskih interesnih udruženja, visokoškolskih ustanova i instituta, vodećih proizvođača opreme

10:00 - 10:30

coffee break

11:30 - 11:30

2. tematska cjelina: PROJEKTI I DOSTIGNUĆA

izlaganja sa sljedećim temama:
- nova tehnička rješenja za primjenu geotermalne energije i dizalica topline
- najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju
- iskustva iz drugih zemalja

diskusija

predavači: predstavnici proizvođača opreme, investitora, projektanata i izvođača

11:30 - 12:15

zakuska

12:15 - 14:15

3. tematska cjelina: RADIONICA: PROJEKT ESI EUROPE 2.0

izlaganja sa sljedećim temama:
- ESI projekt i rješenje i kako funkcionira
- proces validacije
- standardizirani ugovor
- proizvodi osiguranja i iskustva iz prethodnog projekta
- zeleni bankarski proizvod

diskusija
upitnik na kraju radionice

predavači: predstavnici DOOR-a, BASE-a, DQS-a, Odvjetničkog društva Laktić i partneri, osiguravajućih tvrtki i banaka

14:15 - 14:45

coffee break

14:45 - 16:00

4. tematska cjelina: RJEŠENJA I PRIMJENA

uvodna izlaganja

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- problematika izvođenja projekata (ishođenje dozvola, plaćanje naknada, utjecaji na neposrednu okolicu i okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača itd.)
- mogućnosti financiranja i poticanja projekata
- problematika pogona i održavanja geotermalnih postrojenja i dizalica topline

sudionici:
- Josip ČIŽMEŠIJA, dipl. ing., MC Solar d.o.o., Zadvorsko
- Igor KARAČIĆ
, Eksperterm d.o.o., Zagreb

- prof. dr. sc. Tomislav KUREVIJA, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
- prof. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
- Gojko ŠIMUNOVIĆ, dipl. ing., Optima-therm d.o.o., Zagreb

16:00

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Energija iz dubina - seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.