Energija iz dubina

Program

četvrtak, 23. veljače 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: ENERGIJA I OKOLIŠ

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora
predstavnik, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
mr. sc. Marijan KRPAN, dipl. ing., Agencija za ugljikovodike, Zagreb
prof. dr. sc. Vladislav BRKIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Martina TUSCHL, dipl. ing., Agencija za ugljikovodike, Zagreb
GEOTERMALNA ENERGIJA ZA BUDUĆNOST

Dragutin DOMITROVIĆ, dipl. ing., Calida Aqua d.o.o., Bjelovar
HRVATSKA GEOTERMALNA 'BONANZA': POTENCIJAL, PRILIKE, PREPREKE

Dario HREBAK, Grad Bjelovar, Bjelovar
NA PUTU DO ENERGETSKE NEOVISNOSTI HRVATSKIH GRADOVA I OPĆINA

Nikolina STIPIĆ, mag. geol., Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci
ZELENA TRANZICIJA GRADA KRIŽEVACA

Nikola LEGČEVIĆ, bacc. ing. petrol., ENNA Renew d.o.o., Vukovar
GEOTERMALNI IZAZOVI IZ PRVE RUKE

Ünal ÖZGÖR, MB Holding, Zagreb
KAKO PIONIRI GEOTERMALNE ENERGIJE VIDE HRVATSKI GEOTERMALNI SEKTOR I NJEGOVU BUDUĆNOST? (razgovor 'jedan na jedan')

diskusija

11:00 - 11:30

coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina: PROJEKTI I DOSTIGNUĆA

mr. sc. Željka SLADOVIĆ, dipl. ing., GeoDa Consulting d.o.o., Zagreb
POLOŽAJ STRUČNO-KONZULTANTSKIH TVRTKI U RAZVOJU GEOTERMALNE ENERGIJE U HRVATSKOJ (razgovor 'jedan na jedan')

Tena BILIĆ, mag. ing. geol., Geotermalni izvori d.o.o., Babina Greda
GEOTERMALNA ENERGIJA - RJEŠENJE ZA POLJOPRIVREDU

Stipe FILAKOV, Dalis d.o.o., Gajić
NOVA ENERGIJA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (razgovor 'jedan na jedan')

Zlatko KUNTIĆ, dipl. ing., Elektroprojekt d.d., Zagreb, prof. dr. sc. Veljko FILIPAN, dipl. ing. i David CIRIMOTIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
PROBLEMI PRI ENERGETSKOM ISKORIŠTAVANJU GEOTERMALNIH VODA S VEĆIH DUBINA

prof. dr. sc. Sanja MARTINEZ, ReCorrTech d.o.o., Zagreb
OSIGURANJE NESMETANOG RADA ZATVORENIH VODENIH SUSTAVA ZA IZMJENU TOPLINE

prof. dr. sc. Zvonimir GUZOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
GEOTERMALNA ENERGIJA - NEDOVOLJNO ISKORIŠTENO BOGATSTVO HRVATSKE

prof. dr. sc. Vladimir SOLDO, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, dr. sc. Marija MACENIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, dr. sc. Luka BOBAN, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb i prof. dr. sc. Tomislav KUREVIJA, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA PLIGES - MAPIRANJE PLITKIH GEOTERMALNIH SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

mr. sc. Semin PETROVIĆ, IGT - Istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku, Sarajevo, Bosna i Hercegovina i mr. sc. Nijaz DELALIĆ, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
PREGLED POTENCIJALA GEOTERMALNE ENERGIJE I NAČINI KORIŠTENJA U BOSNI I HERCEGOVINI

dr. sc. Stanislav BOLDYRYEV i prof. dr. sc. Goran KRAJAČIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
OPTIMALNA INTEGRACIJA GEOTERMALNE ENERGIJE U INDUSTRIJI

diskusija

13:00 - 13:30

zakuska

13:30 - 15:15

3. tematska cjelina: RADIONICA: PROJEKT ESI EUROPE 2.0

Sandra SLIVAR, mag. oecol. et prot. nat., Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Zagreb
ESI EUROPE 2.0 - POTICANJE ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST KROZ OSIGURANJE UŠTEDA ENERGIJE

mr. sc. Robert VERBANAC, DQS, Zagreb
VALIDACIJA ESI PROJEKTA

Marko MEĆAR, LLM, Laktić & partneri odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb
STANDARDIZIRANI UGOVOR O NABAVI I ODRŽAVANJU SUSTAVA U OKVIRU ESI 2.0 PROJEKTA

Toma PASARIĆ, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Zagreb
ZELENO FINANCIRANJE

diskusija
upitnik na kraju radionice

15:15 - 15:30

coffee break

15:30 - 16:30

4. tematska cjelina: RJEŠENJA I PRIMJENA

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- problematika izvođenja projekata (ishođenje dozvola, plaćanje naknada, utjecaji na neposrednu okolicu i okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača itd.)
- mogućnosti financiranja i poticanja projekata
- problematika pogona i održavanja geotermalnih postrojenja i dizalica topline

sudionici:
- dr. sc. Luka BOBAN, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
- Igor KARAČIĆ, Eksperterm d.o.o., Zagreb
- Želimir PEKAŠ, dipl. ing., Zagreb
- Gojko ŠIMUNOVIĆ, dipl. ing., Optima-therm d.o.o., Zagreb

16:30

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Za čist i ugodan zrak u prostoriji brine se oprema koju je osigurala

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Energija iz dubina - seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.