Program

Četvrtak,
28. listopada 2021.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: VRIJEME INDUSTRIJE 4.0

• uvodna riječ predstavnika Organizatora

• pozdravni govori:
Robert BLAŽINOVIĆ, univ. spec. oec., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
mr. sc. Tajana KESIĆ ŠAPIĆ, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb
Veljko ŽIVKOVIĆ, dipl. ing., Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
Karlo RESSLER, mag. iur., Europski parlament, Bruxelles, Belgija

prof. dr. sc. Slobodan Danko BOSANAC, Jadranska aero-svemirska asocijacija, Zagreb
HRVATSKA ULAZNICA U SVEMIRSKI KLUB

prof. dr. sc. Mladen CRNEKOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
NOVI STUDIJ MEHATRONIKE I ROBOTIKE NA FSB-u - STUDIJ ZA INŽENJERE 21. STOLJEĆA

izv. prof. dr. sc. Danijel TOPIĆ, dipl. ing., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek
INDUSTRIJA 4.0 NA FERIT-u

prof. dr. sc. Stjepan BOGDAN, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
PROJEKT 'WatchPlant' IZ PROGRAMA H2020 FET

• diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: NOVA RJEŠENJA NA STAROM TERENU

Marko LASIĆ, ing., KOER d.o.o., Zagreb
ENERGETSKA TRANZICIJA INDUSTRIJE VIRTUALNOM ELEKTRANOM

Danijel PAVIČIĆ, MBA, Rittal d.o.o., Zagreb
'VALUE CHAIN' I DIGITALIZACIJA PROCESA IZRADE ELEKTRO-ORMARA

Vedad ĆOSIĆ, mag. ing. el., Phoenix Contact d.o.o., Zagreb
ALL ELECTRIC SOCIETY - POTPUNO ELEKTRIČNO DRUŠTVO SUTRAŠNJICE

Tim VRBANČIČ, INEA RBT d.o.o., Ljubljana, Slovenija
KOLABORATIVNI I INDUSTRIJSKI ROBOTI - ŠTO SE ZAPRAVO ŽELI U ROBOTSKIM APLIKACIJAMA, KOLABORATIVNOST ILI BRZINA?

Ante KRZNARIĆ, ing., Axis d.o.o., Osijek
DIGITALIZACIJA DALJINSKOG OČITANJA PLINOMJERA U HEP PLINU

Ivan BEGOVIĆ, Bolt Services HR d.o.o., Zagreb
ZELENA MOBILNOST U GRADOVIMA
(videoprezentacija)

• diskusija

12:30 - 13:00

zakuska

13:00 - 14:45

3. tematska cjelina: ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ ZA BUDUĆNOST

dr. sc. Drago CMUK, dipl. ing., CADCAM Design Centar d.o.o., Zagreb
DIGITALNE PLATFORME: TEMELJ INDUSTRIJE 4.0 U HRVATSKOJ

doc. dr. sc. Tomislav STIPANČIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
PROJEKT AFEKTIVNE ROBOTSKE GLAVE PLEA

doc. dr. sc. Đula NAĐ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
INTERAKCIJA RONIOC - ROBOT

dr. sc. Krešimir OSMAN, dipl. ing., Zvonimir LAVRIĆ, struč. spec. ing. el. i Ivan ŠULEKIĆ, dipl. ing., Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički odjel, Zagreb
PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA ABB ROBOT STUDIO U NASTAVI ROBOTIKE

prof. dr. sc. Sarajko BAKSA, dipl. ing., Međimursko veleučilište u Čakovcu, Čakovec, Filip JURIĆ, struč. spec. ing. mech., Gideon Brothers d.o.o., Zagreb i Ines BAKSA, mag. ing. techn. text., SabaLAB - Laboratory for Digital Art & Science, Čakovec
ČETVRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA - INDUSTRIJSKA PRIMJENA ALGORITAMA RAČUNALNOG VIDA TEMELJENIH NA NEURONSKIM MREŽAMA

dr. sc. Jelena ĆOSIĆ LESIČAR, mag. ing. aero., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
EDUKACIJA ZA RAD S BESPILOTNIM ZRAKOPLOVIMA - SEGMENT INDUSTRIJE 4.0

Davorka HORVATIĆ i Petra ČAČIĆ, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Zagreb
DOPRINOS UDRUGA HRVATSKOJ 4.0

• diskusija

14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Skup se održava uz pridržavanje svih predviđenih mjera za zaštitu zdravlja, a za higijenski čist zrak u dvorani brine se oprema koju je osigurala tvrtka

 

 

 

Hrvatska 4.0 je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).