Nova era prometa 2023.

Preliminarni program

utorak, 10. listopada 2023.

9:30 - 10:00

okupljanje i prijava sudionika

10:00 - 11:30

1. tematska cjelina: OD TOČKE A DO...

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- trendovi, izazovi i očekivanja u prometu i prometnim rješenjima
- važnost primjene novih goriva i energenata (električna energija, vodik, CNG, LNG) u prometu
- ekološki i ekonomski održivi promet
- zakonodavstvo i daljnji razvoj u području prometa
- mogućnosti financiranja novih projekata, istraživanja i razvoja

diskusija

11:30 - 12:00

coffee break

12:00 - 13:30

2. tematska cjelina: RJEŠENJA ZA NOVI SMJER

 izlaganja sa sljedećim temama:
- nova rješenja vozila, plovila i letjelica na električnu energiju, vodik, CNG i LNG
- prometna infrastruktura (ceste i pruge) budućnosti
- punionice električnih vozila, LNG-ja, CNG-ja i vodika
- novi koncepti (daljinsko upravljanje prometom, autonomna vozila i letjelice, pametne mreže, digitalizacija itd.)
- logistika i rješenja za uštede i učinkovitost

 diskusija

13:30

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).
Program će biti pripremljen najkasnije tjedan dana prije održavanja skupa.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Nova era prometa dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam školskih sati, od čega jedan za regulativu.