Nova era prometa 2022.

Program

19. svibnja 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: OD TOČKE A DO...

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori:
Maja BAKRAN MARCICH, Europska komisija, Glavna uprava za mobilnost i promet, Bruxelles, Belgija (video)
izv. prof. dr. sc. Mario VRANJEŠ, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek

Nikola MILAS, univ. spec. iur., Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb
ŠTO DONOSI NOVI ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA?

Siniša JEMBRIH, dipl. ing., Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Zagreb
NOVA ERA PROMETA: NAŠ POGLED

Tin KOREN, Hrvatska nacionalna udruga za e-mobilnost 'Strujni krug', Zagreb
KRIZA AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE POZITIVNO UTJEČE NA RAZVOJ ELEKTROMOBILNOSTI

prof. dr. sc. Zoran LULIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
RAZVOJ NOVIH POGONSKIH SUSTAVA NA FSB-u

izv. prof. dr. sc. Tomislav CAPUDER, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
PODATCI KAO TEMELJ NAPREDNE E-MOBILNOSTI

Marija KORAJAC, Hrvatska gospodarska komora, Radna skupina za unaprjeđenje zakonodavnog okvira za elektromobilnost, Zagreb
PRIJEDLOG UREDBE O INFRASTRUKTURI ZA ALTERNATIVNA GORIVA

diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: POTENCIJALI VODIKA U TRANSPORTU - KONKURENCIJA ELEKTRIFIKACIJI ILI SREDSTVO ZA ISPUNJENJE CILJEVA

voditelj:
Dinko ĐURĐEVIĆ, mag. ing. oecoing., MBA, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

sudionici:
Vjekoslav Slavko MAJETIĆ, DOK-ING d.o.o., Zagreb
Željko PURGAR, Poslovno svetovanje Željko Purgar s.p., Ljubljana, Slovenija
Marin TOMAŠ, mag. ing. traff., Zagreb
dr. sc. Bruno ŽIDOV, Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

12:30 - 13:00

zakuska

13:00 - 14:30

3. tematska cjelina: RJEŠENJA ZA NOVI SMJER

mr. sc. Duško STAJIĆ, dipl. ing., SDEWES Centre, Zagreb i Antun Pfeifer, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
POTICANJE JAČANJA INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA PROJEKTOM ALPE-ADRIA CLEAN TRANSPORT ALLIANCE

Ivana ČULJAK, Invento Capital Partners, Optimizacija d.o.o., Zagreb
FINANCIJSKI INSTRUMENTI I PODRŠKA U RAZVOJU INOVACIJA U PODRUČJU MOBILNOSTI

Ivana ČOVIĆ KNEZOVIĆ, INA - Industrija nafte d.d., Zagreb
MOGUĆNOSTI DOBIVANJA ODRŽIVOG ZRAKOPLOVNOG GORIVA

Zvonimir PERKO, mag. ing. el., MBA, Regionalna energetska agencija Sjever, Koprivnica
EDUKACIJA GRAĐANA O SIGURNOM I ODRŽIVOM PROMETU POMOĆU TEHNOLOGIJE PROŠIRENE STVARNOSTI

izv. prof. dr. sc. Vedran KIRINČIĆ, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka
KLIMATSKI NEUTRALNA MOBILNOST

Gordana LALIĆ, dipl. ing., Parentium d.o.o., Poreč
ODRŽIVA PROMETNA RJEŠENJA U SLUŽBI POSTIZANJA CILJEVA EUROPSKE KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE

Doria MARCIUŠ, mag. ing. mech., Matej PARANOS, mag. ing. mech. i izv. prof. dr. sc. Ankica KOVAČ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
ULOGA VODIKA U NOVOJ ERI PROMETA

Ivan MUNIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Luciano BEG, Marservis d.o.o., Kaštelir, prof. dr. sc. Tatjana HARAMINA, dipl. ing., prof. dr. sc. Smiljko RUDAN, dipl. ing. i izv. prof. dr. sc. Vedran SLAPNIČAR, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
RAZVOJ PUTNIČKOG EKO-KATAMARANA

 diskusija

14:30 - 15:00

coffee break

15:00 - 16:30

4. tematska cjelina: OKRUGLI STOL - ZELENO KORMILO

teme za raspravu
- održivo pomorstvo i brodski promet
- nova rješenja plovila
- prilike za hrvatsku brodogradnju i industriju

voditelj:
Mladen ILIČKOVIĆ, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb

sudionici:
doc. dr. sc. Jakov BALETA, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak
Dunja MAZZOCCO DRVAR, dipl. ing., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
Vjekoslav DORIĆ, Jadrolinija, Rijeka
Damir ŠOŠTARIĆ, Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, Zagreb
Tomislav URODA, dipl. ing., MBA, iCat d.o.o., Zagreb
doc. dr. sc. Luka VUKIĆ, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Split

16:30

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom održavanja.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Nova era prometa dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam školskih sati, od čega jedan za regulativu.