22. plinarski forum

Prijavljena izlaganja

OSIGURANE NOVE KOLIČINE PLINA SA SJEVERNOG JADRANA

Silvestar ŠANTAK, dipl. ing., Deltaprojekt j.d.o.o., Zagreb,

U DIMNJAČARSTVU I DALJE NEMA VEĆIH POMAKA

Dejan LONČARIĆ, Hrvatska gospodarska komora, Grupacija dimnjačara, Zagreb,

PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJI U HIBRIDNOM SUSTAVU

Tomislav ĐURAK, mag. ing. mech., Vaillant d.o.o., Zagreb,