22. plinarski forum

Preliminarni program

četvrtak, 9. ožujka 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: BUDUĆNOST PLINA, PLINSKE TEHNIKE I PLINSKOG GOSPODARSTVA

uvodna riječ predstavnika Organizatora

 pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

 okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- plin i energetska tranzicija
- plin, bioplin, vodik i obnovljivi izvori
- razvoj plinskog gospodarstva u trenutačnim okolnostima
- plinska struka u godinama koje dolaze

sudionici: predstavnici visokih učilišta i stručnih udruga, plinskih i energetskih tvrtki, nadležnih državnih tijela i ustanova

11:00 - 11:30

coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina: IZAZOVI PLINSKOG GOSPODARSTVA

izlaganja sa sljedećim temama:
- novosti iz zakonodavnog okvira tržišta plina
- rad plinskog sustava tijekom sezone grijanja 2022./2023.
- stanje na tržištu plina i poslovanje u izazovima energetske krize
- poslovanje opskrbljivača plinom i operatora plinskih distribucijskih sustava

diskusija

predavači: predstavnici plinskih i energetskih tvrtki, nadležnih državnih tijela i ustanova, visokih učilišta i stručnih udruga

13:00 - 13:30

coffee break

13:30 - 15:00

3. tematska cjelina: RJEŠENJA PLINSKE TEHNIKE

izlaganja sa sljedećim temama:
- nova plinska oprema i tehnika i zahtjevi za eko-dizajn
- najzanimljiviji novi projekti i najbolji primjeri iz prakse
- iskustva iz sanacije i rekonstrukcije sustava grijanja i dimovodnih sustava
- suradnja sudionika 'plinskog lanca'

diskusija

predavači: predstavnici proizvođača plinske i dimnjačarske opreme i uređaja, projektanti, instalateri i serviseri

završna riječ Organizatora

15:00

objed

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Plinarski forum dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na Forumu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju osam bodova, od čega dva za regulativu.