22. plinarski forum

Preliminarni program

četvrtak, 9. ožujka 2023.

8:00 - 9:00

welcome coffee by

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: BUDUĆNOST PLINA, PLINSKE TEHNIKE I PLINSKOG GOSPODARSTVA

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
- dr. sc. Nikola VIŠTICA, dipl. ing., Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
- Darjan BUDIMIR, mag. iur., Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.
- prof. dr. sc. Vladislav BRKIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
- Andrea VALJAK, mag. ing. petrol., Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju i održivi razvoj, Zagreb
- Antun OKLOPČIĆ, dipl. ing., Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
- Ivo MILATIĆ, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

 okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- plin i energetska tranzicija
- plin, bioplin, vodik i obnovljivi izvori
- razvoj plinskog gospodarstva u trenutačnim okolnostima
- plinska struka u godinama koje dolaze

sudionici:
- Robert BOŠNJAK, dipl. ing., Plinacro d.o.o., Zagreb
- prof. dr. sc. Vladislav BRKIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
- prof. dr. sc. Neven DUIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
- Dean GNJIDIĆ, dipl. ing., E.ON Hrvatska d.o.o., Zagreb
- Krešimir MILORAD, Energija Gradec d.o.o., Zagreb / Obnovljivi izvori energije Hrvatske
- Goran POPOVIĆ, dipl. ing., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

11:00 - 11:30

coffee break by

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina: IZAZOVI PLINSKOG GOSPODARSTVA

Marko BLAŽEVIĆ, dipl. ing., HEP Trgovina d.o.o., Zagreb
ULOGA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE U SEGMENTU OSIGURANJA OPSKRBE PLINOM U HRVATSKOJ

Robert BOŠNJAK, dipl. ing., Plinacro d.o.o., Zagreb
DESETOGODIŠNJI PLAN RAZVOJA I BUDUĆE INTERKONEKCIJE ZBOG DOGRADNJE KAPACITETA TERMINALA ZA LNG I PLANA REPowerEU

Ivan FUGAŠ, dipl. ing., LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb
RAD TERMINALA ZA UPP U 2022. GODINI

Mislav KONTEK, mag. ing. agr., EnergoVizija d.o.o., Zagreb / Obnovljivi izvori energije Hrvatske
PERSPEKTIVA BIOPLINA I BIOMETANA U HRVATSKOJ

Nikica DUJMOVIĆ, dipl. ing., Ni-Du građenje d.o.o., Vukovina
IZAZOVI DISTRIBUTERA U OČUVANJU SIGURNOSTI I POUZDANOSTI PLINSKIH DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

diskusija

13:00 - 13:30

coffee break by

13:30 - 15:00

3. tematska cjelina: RJEŠENJA PLINSKE TEHNIKE

Hrvoje BULE, mag. ing. aeroing., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
DALJINSKO OČITANJE BROJILA - BUDUĆNOST PRIMJENE PLINA

Marko BABIĆ, Siemens Energy d.o.o., Zagreb
DETEKCIJA PROPUŠTANJA MEDIJA U CJEVOVODIMA TEMELJENA NA IoT TEHNOLOGIJI

Tomislav ĐURAK, mag. ing. mech., Vaillant d.o.o., Zagreb
PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJI U HIBRIDNOM SUSTAVU

Josip ZORKO, Testo Kft., Samobor
SINONIM ZA PRECIZNE I POUZDANE INSTRUMENTE

Dejan LONČARIĆ, Hrvatska gospodarska komora, Grupacija dimnjačara, Zagreb
U DIMNJAČARSTVU I DALJE NEMA VEĆIH POMAKA

Silvestar ŠANTAK, dipl. ing., Deltaprojekt j.d.o.o., Zagreb
OSIGURANE NOVE KOLIČINE PLINA SA SJEVERNOG JADRANA

diskusija

završna riječ Organizatora

15:00

objed by

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Za čist i ugodan zrak u prostoriji održavanja Foruma služi oprema koju osigurava

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Plinarski forum dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na Forumu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju osam bodova, od čega dva za regulativu.