21. plinarski forum

Program

četvrtak, 31. ožujka 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: PRIRODNI PLIN DANAS, SUTRA...

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori pokrovitelja i suorganizatora:
- mr. sc. Danijel ŽAMBOKI, dipl. oec., Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
- mr. sc. Marija ŠĆULAC DOMAC, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, Zagreb
- Miroslav ŽIVKO, dipl. ing., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb 
- prof. dr. sc. Vladislav BRKIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
- Darko SLIVAR, dipl. ing., Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb

prof. dr. sc. Igor DEKANIĆ, dipl. ing., Zagreb
ENERGETSKA KRIZA 2021./2022. GODINE - UZROCI, POVOD I UČINCI

prof. dr. sc. Nela VLAHINIĆ LENZ, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka
EKONOMSKE POSLJEDICE AKTUALNOG ENERGETSKOG ŠOKA: PRIJETI LI NOVA VELIKA RECESIJA?

Sanja IVELJ, mr. iur., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb
OSTVARIVANJE UŠTEDA U SUSTAVU OBVEZA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U HRVATSKOJ

diskusija

11:00 - 11:30

coffee break by

11:30 - 12:45

2. tematska cjelina: IZAZOVI DEKARBONIZACIJE & NAJBOLJE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

Ante KRZNARIĆ, ing., Axis d.o.o., Osijek
DIGITALIZACIJA DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE PLINA KORIŠTENJEM IoT MREŽA

Ivan JURAS, GDi d.o.o., Zagreb
DIGITALIZIRANO UPRAVLJANJE PLINARSKIM SUSTAVIMA

Marko BRAJKOVIĆ, mag. ing. mech., Vaillant d.o.o., Zagreb
VAILLANTOV SVIJET KOJI POVEZUJE

Vladimir TURINA, dipl. ing., Viessmann Hrvatska d.o.o., Zagreb
VIESSMANN - 25 GODINA POVJERENJA U HRVATSKOJ

Silvestar ŠANTAK, dipl. ing., Deltaprojekt j.d.o.o., Zagreb
ULOGA NEUTRALIZATORA KOD PLINSKIH UREĐAJA

diskusija

12:45 - 13:45

lunch break by

13:45 - 15:15

3. tematska cjelina: TRŽIŠTE, REGULACIJA & PANDEMIJA

okrugli stol o aktualnostima na tržištu plina s ključnim sudionicima i sa sljedećim temama za raspravu:
- dobava i ugovaranje plina u volatilnim tržišnim okolnostima
- otvoreno tržište vs. regulacija
- poslovanje opskrbljivača plinom i operatora plinskih distribucijskih sustava
- novi dobavni pravci i učinci na tržištu
- razvoj i održavanje plinskih distribucijskih mreža, naplata usluga, ‘smart metering’
- spajanja i preuzimanja u plinskom gospodarstvu

sudionici:
- Goran BABIĆ, dipl. ing., univ. spec. oec., Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb
- Marko BLAŽEVIĆ, dipl. ing., HEP Trgovina d.o.o., Zagreb
- Srećko EZGETA, dipl. ing., EWE, IWE, Hrvatska gospodarska komora, Udruženje opskrbljivača i distributera plinom, Zagreb

15:15 - 15:45

coffee break by

15:45 - 17:00

4. tematska cjelina: PLINSKA TEHNIKA I DIMNJAČARSTVO U IZAZOVU ENERGETSKE OBNOVE I PRIRODNIH KATASTROFA

uvodno izlaganje okruglog stola:

Dejan LONČARIĆ, Hrvatska gospodarska komora, Grupacija dimnjačara, Zagreb
KOMUNIKACIJA DIMNJAČARA I OPERATORA PLINSKIH DISTRIBUCIJSKIH SUSTAVA

 okrugli stol o problematici plinske i dimnjačarske tehnike u svjetlu energetskih i obnova nakon potresa s ključnim sudionicima i sa sljedećim temama za raspravu:
- iskustva iz obnove plinskih i dimovodnih instalacija nakon potresa i drugih prirodnih katastrofa
- energetska obnova zgrada i energetska učinkovitost
- odnosi među članovima plinskog lanca

sudionici:
- Damir FEKETE, dipl. ing., univ. spec. mech., HEP Plin d.o.o., Osijek
- Marko JAKOBOVIĆ, dipl. ing., Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb
- Dejan LONČARIĆ, Hrvatska gospodarska komora, Grupacija dimnjačara, Zagreb
- Nikola ŠKRLEC, dipl. ing., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb

17:00

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Plinarski forum je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručnoznanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).