Plinarski forum 2024.

Preliminarni program

četvrtak, 21. ožujka 2024.

8:00 - 9:00

dobrodošlica

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: IZAZOVI PLINSKOG GOSPODARSTVA

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- novosti iz zakonodavnog okvira tržišta plina
- rad plinskog sustava u sezoni grijanja 2023./2024.
- stanje na tržištu plina u Hrvatskoj i Europi
- poslovanje opskrbljivača plinom i operatora plinskih distribucijskih sustava

predavači: predstavnici plinskih i energetskih tvrtki, nadležnih državnih tijela i ustanova, visokih učilišta i stručnih udruga

diskusija

11:00 - 11:30

coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina: ŠTO DONOSI BUDUĆNOST?

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- rješenja za plinsku i energetsku krizu
- razvoj plinskog gospodarstva i tržišta plina
- sigurnost dobave i opskrbe plinom
- plin i energetska tranzicija

sudionici: predstavnici plinskih i energetskih tvrtki, nadležnih državnih tijela i ustanova, visokih učilišta i stručnih udruga

diskusija

13:00 - 13:30

coffee break

13:30 - 15:00

3. tematska cjelina: RJEŠENJA PLINSKE TEHNIKE

izlaganja sa sljedećim temama:
- plin i hibridna rješenja
- plinska tehnika i novi zahtjevi u graditeljstvu (nZEB i ZEB)
- najzanimljiviji projekti i primjeri iz prakse
- suradnja sudionika plinskog lanca

predavači: predstavnici proizvođača plinske i dimnjačarske opreme, projektanata, instalatera, servisera i dimnjačara i stručnih udruga

diskusija

završna riječ Organizatora

15:00

objed

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi zaprimljenih prijava (naslova i sažetaka) za izlaganja.
Program će biti pripremljen najkasnije tjedan dana prije održavanja skupa.

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Plinarski forum dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na Forumu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju osam bodova, od čega dva za regulativu.