21. plinarski forum

Preliminarni program

četvrtak, 31. ožujka 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina: PRIRODNI PLIN DANAS, SUTRA...

uvodni i pozdravni govori predstavnika Organizatora, pokrovitelja i suorganizatora

predavanja i/ili ciljani tematski razgovori ‘jedan na jedan’ sa sljedećim temama:
- novosti iz zakonodavnog okvira tržišta plina
- rad plinskog sustava tijekom sezone grijanja 2021./2022.
- stanje na tržištu plina i poslovanje u izazovima pandemije koronavirusa
- dekarbonizacijske politike Europske unije i budućnost prirodnog plina

očekivani sudionici: predstavnici plinskih i energetskih tvrtki, nadležnih državnih   tijela, visokih učilišta i stručnih udruga

diskusija

11:30 - 12:45

2. tematska cjelina: IZAZOVI DEKARBONIZACIJE & NAJBOLJE PROIZVOĐAČKE PRAKSE

predavanja i/ili ciljani tematski razgovori ‘jedan na jedan’ sa sljedećim temama:
- najzanimljiviji novi projekti i najbolji primjeri prakse
- nova plinska oprema i tehnika i zahjevi za eko-dizajn
- iskustva iz sanacije i rekonstrukcije sustava grijanja i dimovodnih sustava

očekivani sudionici: predstavnici proizvođača plinske i dimnjačarske opreme i uređaja, projektanti, instalateri i serviseri

diskusija

12:45 - 13:45

ručak

13:45 - 15:15

3. tematska cjelina: TRŽIŠTE, REGULACIJA & PANDEMIJA

uvodna izlaganja okruglog stola

okrugli stol o aktualnostima na tržištu plina s ključnim sudionicima i sa sljedećim temama za raspravu:
- dobava i ugovaranje plina u volatilnim tržišnim okolnostima
- otvoreno tržište vs. regulacija
- poslovanje opskrbljivača plinom i operatora plinskih distribucijskih sustava
- novi dobavni pravci i učinci na tržištu
- razvoj i održavanje plinskih distribucijskih mreža, naplata usluga, ‘smart metering’
- spajanja i preuzimanja u plinskom gospodarstvu

očekivani sudionici: predstavnici plinskih i energetskih tvrtki i nadležnih državnih tijela

 

15:15 - 15:45

coffee break

15:45 - 17:00

4. tematska cjelina: PLINSKA TEHNIKA I DIMNJAČARSTVO U IZAZOVU ENERGETSKE OBNOVE I PRIRODNIH KATASTROFA

uvodna izlaganja okruglog stola

 okrugli stol o problematici plinske i dimnjačarske tehnike u svjetlu energetskih i obnova nakon potresa s ključnim sudionicima i sa sljedećim temama za raspravu:
- iskustva iz obnove plinskih i dimovodnih instalacija nakon potresa i drugih prirodnih katastrofa
- energetska obnova zgrada i energetska učinkovitost
- odnosi među članovima plinskog lanca

očekivani sudionici: predstavnici operatora plinskih distribucijskih sustava, projektanata, instalatera, servisera, dimnjačara, stručnih udruga

17:00

završna riječ Organizatora

Ako vas zanima predavanje ili ciljani tematski razgovor 'jedan na jedan' na skupu, molimo vas da prijave (naslov i sažetak predavanja ili kratki opis onoga o čemu će biti riječi i kraće podatke o sudioniku: životopis i fotografiju) pošaljete na: ege@ege.hr.

 

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi zaprimljenih prijava (naslova i sažetaka) za izlaganja.

 

 

Plinarski forum je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručnoznanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).