Prijavljena izlaganja

GRIJANJE FRANJEVAČKOG SAMOSTANA I CRKVE SV. FILIPA I JAKOVA U VUKOVARU POMOĆU AGROPELETA

Kristijan LOVRENŠČAK, dipl. ing., Foton Plus j.d.o.o., Vukovar,

Projekti i aktivnosti Grada Zadra na području energetske učinkovitosti

PROJEKTI I AKTIVNOSTI GRADA ZADRA NA PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Darko Kasap, mag. ing. mech., univ. spec. arch. i Ana Bajlo, dipl. ing., Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Zadar,

FUNKCIJE OSLONACA CJEVOVODA - OD TEORIJE DO PRAKSE

Andrea VILJEVAC, struč. spec. ing. mech. i Goran TIMARAC, NUMIKON d.o.o., Zagreb,

Mitovi i pogrešno shvaćeni koncepti u vezi vodika

MITOVI I POGREŠNO SHVAĆENI KONCEPTI U VEZI VODIKA

prof. emer. Frano BARBIR, dipl. ing., Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split,

TOPLINSKA UGODNOST I KVALITETA ZRAKA U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA

doc. dr. sc. Bojan MILOVANOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, mr. sc. Tomislav STAŠIĆ, Idea to Project d.o.o., Zagreb, dr. sc. Marina BAGARIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb,