Sunčeva energija 2023.

Preliminarni program

Četvrtak,
25. svibnja 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: ENERGIJA I OKOLIŠ

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- stanje primjene i zakonodavno okruženje primjene Sunčeve energije
- potencijali primjene Sunčeve energije i sinergija s drugim energentima
- mogućnosti financiranja i poticanja primjene Sunčeve energije

diskusija

predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova, strukovnih udruga i gospodarskih interesnih udruženja, visokoškolskih ustanova i instituta, vodećih proizvođača opreme, energetskih tvrtki i operatora sustava

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PROJEKTI I DOSTIGNUĆA

izlaganja sa sljedećim temama:
- nova tehnička rješenja za primjenu Sunčeve energije: sunčanih elektrana i solarnih toplinskih sustava
- najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju
- iskustva iz drugih zemalja

diskusija

predavači: predstavnici proizvođača opreme, investitora, projektanata i izvođača

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:45

3. tematska cjelina: RJEŠENJA I PRIMJENA

uvodna izlaganja

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- problematika izvođenja projekata (priprema projekatam, ishođenje dozvola, suglasnosti i ostale dokumentacije, utjecaji na okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača, priključenje na elektroenergetsku mrežu itd.)
- pogon i održavanje sunčanih elektrana
- prijedlozi za poboljšanje stanja i uklanjanje uskih grla

sudionici: predstavnici projektanata, vlasnika postrojenja, izvođača radova, visokoškolskih ustanova, proizvođača opreme, nadležnih državnih tijela i ustanova i strukovnih udruga

14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Sunčeva energija - seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.