Svijetla budućnost - Konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti

Prijavljena izlaganja

ENEC PLUS - STANDARD UČINKOVITOSTI ZA RASVJETNA TIJELA

Igor SMRKE, SIQ Ljubljana, Ljubljana, Slovenija,

SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE U ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Damir BARTOLIĆ, mag. biol. i dr. sc. Mario VUJIĆ, mag. ing. bioproc., univ. spec. oecoing., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb,

KAKO SMANJITI UTJECAJ SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA NA PRIRODU – SMJERNICE I DOBRA PRAKSA

mr. sc. Daniela HAMIDOVIĆ, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Zagreb,