Svijetla budućnost 2024.

Prijavljena izlaganja

KIBERNETIKA I BIOINSPIRIRANI SUSTAVI - NOVI SMJER FSB-A

izv. prof. dr. sc. Tomislav STIPANČIĆ i Leon KOREN, mag. ing. mech., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,

PRIMJENA INOVATIVNIH POTPORNIH TEHNOLOGIJA ZA OČEVID PROMETNIH NESREĆA

izv. prof. dr. sc. Pero ŠKORPUT, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb,

AUTOMATIZACIJA I UMJETNA INTELIGENCIJA U OSIGURANJU

Luka ORTOLAN, Croatia osiguranje d.d., Zagreb,

IZRADA KARTE OBALNIH I PRIDNENIH MORSKIH STANIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE (RAZGOVOR 'JEDAN NA JEDAN')

Branimir RADUN, mag. ing. geod. et geoinf., CE, Oikon - Institut za primijenjenu ekologiju d.o.o., Zagreb,

NAPAJANJE I NADZOR U DATA-CENTRIMA

Toni LACIĆ, mag. ing. mech., Rittal d.o.o., Zagreb,

POTICANJE ULAGANJA U ENERGETSKU UČINKOVITOST OSIGURANJEM UŠTEDA NA ENERGIJI - ESI MODEL

Sandra SLIVAR REBERNIŠAK, mag. oecol. et prot. nat., Društvo za oblikovanje odrżivog razvoja, Zagreb,

IZRADA ALATA I USLUGA ZA PRIMJENU 'SMART READINESS' INDIKATORA

Marko ČAVAR, mag. ing. mech., Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb,

DIGITALIZACIJOM DO USPJEŠNOG POSLOVANJA I BOLJIH USLUGA (RAZGOVOR 'JEDAN NA JEDAN')

Josip KELAVA, Tokić d.o.o.,Sesvete,

PREDUVJETI I METODOLOGIJA ZA USPJEŠNU DIGITALIZACIJU I AUTOMATIZACIJU VLASTITOG PROIZVODNOG POGONA

Marko SMOLEC, mag. ing. mech., Klimaoprema d.d., Samobor,

ENERGETSKA UČINKOVITOST I PLANIRANJE PROIZVODNJE - PRAVA RJEŠENJA ZA INDUSTRIJU I ENERGETIKU

dr. sc. Perica ILAK, Siemens Energy d.o.o., Zagreb,

ZAŠTO JE OBRADA ZRAKA VAŽNA ZA PRIMJENU NOVIH TEHNOLOGIJA?

Stjepko ŠPOLJARIĆ, dipl. oec., EMA d.o.o., Zagreb,

ODGOVOR NA POTREBE ZA PAMETNIM I ODRŽIVIM RJEŠENJIMA

Karlo GUŠTIN, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb,

DIGITALNI MATERIJALI ZA UČENJE ROBOTIKE, 'INTERNET OF THINGS' I 'CLOUD COMPUTINGA'

Željko KRNJAJIĆ i Janko RADIGOVIĆ, ing., Hrvatski robotički savez, Zagreb,

OBRAZOVANJE U KORAK S NOVIM TEHNOLOGIJAMA - ROBOTIZACIJA I AUTOMATIZACIJA

Darinka SVETEC, dipl. ing., Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo,

AKTIVNOSTI U CRTA-I: REGIONALNOM CENTRU IZVRSNOSTI ZA ROBOTSKE TEHNOLOGIJE

doc. dr. sc. Marko ŠVACO, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,