Svijetla budućnost 2024.

Preliminarni program

četvrtak, 15. veljače 2024.

8:30 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

Nove tehnologije, robotizacija i automatizacija - 1. tematska cjelina: VRIJEME INDUSTRIJE 4.0

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- industrija 4.0 ili industrija 5.0 ili možda ipak industrija 2.0?
- automatizacija u industriji, zgradarstvu i energetici
- robotika, umjetna inteligencija i čovjek
- perspektiva, izazovi i važnost digitalizacije poslovanja

diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

Nove tehnologije, robotizacija i automatizacija - 2. tematska cjelina: NOVA RJEŠENJA NA STAROM TERENU

 izlaganja sa sljedećim temama:
- nova rješenja u tehnici i tehnologiji
- primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu
- industrija i digitalna transformacija
- tehnički i tehnološki razvoj kao uvjet gospodarskog razvoja

 diskusija

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:45

Energetski učinkovita rasvjeta, pametni domovi, zgrade i gradovi - 1. tematska cjelina: PROBLEMI & RJEŠENJA

izlaganja sa sljedećim temama:
- novosti iz područja energetski učinkovite rasvjete, pametnih domova, zgrada i gradova u Hrvatskoj i Europi
- mogućnosti za financiranje projekata energetski učinkovite rasvjete, pametnih domova, zgrada i gradova
- projektiranje i izvođenje rasvjetnih sustava, pametnih domova, zgrada i gradova
- rasvjeta i svjetlosno onečišćenje

diskusija

14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi zaprimljenih prijava (naslova i sažetaka) za izlaganja.
Program će biti pripremljen najkasnije tjedan dana prije održavanja skupa.

 

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Svijetla budućnost dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. - 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.