Svijetla budućnost

Preliminarni program

26. siječnja 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

HRVATSKA 4.0 - 1. tematska cjelina: VRIJEME INDUSTRIJE 4.0

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- industrija 4.0 ili industrija 5.0 ili možda ipak industrija 2.0?
- automatizacija u industriji, zgradarstvu i energetici
- robotika, umjetna inteligencija i čovjek
- perspektiva, izazovi i važnost digitalizacije poslovanja

diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

HRVATSKA 4.0 - 2. tematska cjelina: NOVA RJEŠENJA NA STAROM TERENU

 izlaganja sa sljedećim temama:
- nova rješenja u tehnici i tehnologiji
- primjeri dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu
- industrija i digitalna transformacija
- tehnički i tehnološki razvoj kao uvjet gospodarskog razvoja

 diskusija

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:45

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ RASVJETI - 1. tematska cjelina: FINANCIRANJE & IZVOĐENJE

izlaganja sa sljedećim temama:
- novosti iz područja energetski učinkovite rasvjete, pametnih domova, zgrada i gradova u Hrvatskoj i Europi
- zakonodavni okvir primjene energetski učinkovite rasvjete
- mogućnosti za financiranje projekata energetski učinkovite rasvjete, pametnih domova, zgrada i gradova
- rasvjeta i svjetlosno onečišćenje

diskusija

14:45 - 15:15

coffee break

15:15 - 16:30

KONFERENCIJA O ENERGETSKI UČINKOVITOJ RASVJETI - 2. tematska cjelina: OPREMA & PROJEKTI

izlaganja sa sljedećim temama:
- ponuda vodećih proizvođača opreme
- suvremena rješenja u rasvjetnoj tehnici
- učinkovita rasvjeta kao dio pametnog doma, zgrade ili grada
- projektiranje i izvođenje rasvjetnih sustava, pametnih domova, zgrada i gradova

diskusija

16:30

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi zaprimljenih prijava (naslova i sažetaka) za izlaganja.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Konferencija Hrvatska 4.0 i Konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti dio su Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).

**** Sudjelovanjem na samo jednom od skupova obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova od čega jedan za regulativu, što znači da se sudjelovanjem na oba skupa ostvaruje 14 bodova, od čega dva za regulativu.