Tlačna oprema 2022.

19. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

Zagreb, Kongresni centar 'Antunović', 12. srpnja 2022.

Ključno je biti spreman za promjene

Donošenjem novog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti potkraj prošle godine, koji traži reviziju svih podzakonskih propisa iz područja opreme pod tlakom, stvoren je prostor za njihove izmjene i dopune. To se odnosi i na Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti koji, unatoč tome, vrlo vjerojatno neće biti izmijenjen i dopunjen još približno godinu dana.

U skladu s time Hrvatska sekcija za opremu pod tlakom je još u siječnju ove godine pokrenula razmjenu mišljenja stručnjaka i nadležnih tijela u prikupila prijedloge i primjedbe više stručnjaka i tvrtki.  Naime, bitno je da se svi uključe u javnu raspravu sa svojim prijedlozima i mišljenjima kako bi tekst novog Pravilinika bio pripremljen što prije.

U međuvremenu, sve potrebne radnje vezane uz program izobrazbe inspektora su napravljene i s njome se kreće najesen.

Zbog dostizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, Europska unija želi u što većoj mjeri smanjiti primjenu radnih tvari u rashladnoj tehnici koje oštećuju ozonski omotač i uzrokuju globalno zagrijavanje. Zbog toga sve stroži zahtjevi europskih propisa u rashladnoj i klimatizacijskoj tehnici u prvi plan guraju radne tvari kao što su ugljikov dioksid, amonijak i ugljikovodici koji rade pri bitno višim tlakovima nego dosad uobičajene radne tvari. Tako i rashladna oprema sve više postaje oprema pod tlakom.

To su bili neki od glavnih naglasaka s 19. hrvatskog seminara o tlačnoj opremi koji je i ovaj put okupio najveći dio onih kojima je takva oprema na bilo koji način dio svakodnevnog posla.

 

 

 

 

Hrvatski seminar o tlačnoj opremi je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova od čega četiri za regulativu.

Pokrovitelji:

Znanstveno-stručni pokrovitelji:

Organizatori:

Medijski pokrovitelji: