Tlačna oprema 2022.

Preliminarni program

četvrtak, 7. srpnja 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina

uvodni i pozdravni govori predstavnika Organizatora, pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- novi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
- novi pravilnici iz područja opreme pod tlakom
- rashladni uređaji i dizalice topline kao poseban dio područja opreme pod tlakom
- izobrazba inspektora - korak prema ujednačavanju pristupu periodičkih pregleda opreme pod tlakom

predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova (MINGOR, HAA itd.), visokih učilišta (FSB i sl.), inspekcijskih tijela, stručnih udruga itd.

diskusija

11:00 - 11:30

coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina

izlaganja sa sljedećim temama:
- poteškoće u radu na koje nailaze ovlaštena inspekcijska tijela
- nove tehnike za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom
- rashladna oprema i dizalice topline, nove radne tvari, radni i ispitni tlakovi
- jednostavne tlačne posude za kočničke sustave cestovnih i tračnih vozila
- Tehničke upute i njihovo proširenje

predavači: predstavnici visokih učilišta (FSB i sl.), proizvođača opreme i uređaja i ponuđača usluga, vlasnika i korisnika opreme pod tlakom

diskusija

13:00 - 13:30

coffee break

13:30 - 15:00

3. tematska cjelina - okrugli stol

uvodna izlaganja

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- je li moguća suradnja na dobrobit cijelog područja opreme pod tlakom
- nepoštivanje zahtjeva za stavljanje opreme pod tlakom na tržište (odgovornosti poslovnih subjekata i dokumentacija za opremu pod tlakom)
- prijedlozi za poboljšanje struke i stanja opreme pod tlakom

predavači i sudionici rasprave: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova (MINGOR, DIRH), inspekcijskih tijela, proizvođača opreme i uređaja i ponuđača usluga, visokih učilišta (FSB i sl.) i strukovnih udruga

odgovori na postavljena pitanja sudionika

završna riječ Organizatora

15:00

objed

Ako vas zanima izlaganje na skupu, molimo vas da prijave (naslov i sažetak izlaganja i kraće podatke o sebi: životopis i fotografiju) pošaljete na: ege@ege.hr.

 

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi zaprimljenih prijava (naslova i sažetaka) za izlaganja.

 

 

 

Hrvatski seminar o tlačnoj opremi je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručnoznanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).