Tlačna oprema 2024.

Preliminarni program

četvrtak, 23. svibnja 2023.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 11:00

1. tematska cjelina

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govor predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

 izlaganja sa sljedećim temama:
- zakonodavno okruženje područja opreme pod tlakom
- novosti u području opreme pod tlakom
- izobrazba inspektora za opremu pod tlakom
- iskustva iz drugih zemalja

diskusija

predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova (MINGOR, HAA itd.), visokih učilišta (FSB i sl.), inspekcijskih tijela, stručnih udruga itd. 

11:00 - 11:30

coffee break

11:30 - 13:00

2. tematska cjelina

izlaganja sa sljedećim temama:
- pregledi i ispitivanja opreme pod tlakom
- materijali za izradu opreme pod tlakom
- tehnike izrade opreme pod tlakom
- popravci i održavanje opreme pod tlakom

diskusija

predavači: predstavnici visokih učilišta (FSB i sl.), proizvođača opreme i uređaja i ponuđača usluga, vlasnika i korisnika opreme pod tlakom

13:00 - 13:30

coffee break

13:30 - 15:00

3. tematska cjelina

uvodna izlaganja

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- iskustva iz provođenja pregleda, ispitivanja i inspekcija opreme pod tlakom
- prijedlozi za poboljšanje struke i stanja opreme pod tlakom

predavači i sudionici rasprave: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova (MINGOR, DIRH), inspekcijskih tijela, proizvođača opreme i uređaja i ponuđača usluga, visokih učilišta (FSB i sl.) i strukovnih udruga

odgovori na postavljena pitanja sudionika

završna riječ Organizatora

15:00

objed

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).
Program će biti pripremljen najkasnije tjedan dana prije održavanja skupa.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Hrvatski seminar o tlačnoj opremi dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. - 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega četiri za regulativu.