Toplinarstvo 2023.

Do sada su sudjelovali...

Stipe Matej Babić

STIPE MATEJ BABIĆ

okrugli stol 2023.

Željko Bakula

ŽELJKO BAKULA

predavanja 2019. i 2021.

Danijel Bizek

DANIJEL BIZEK

predavanje 2019.

Dejan Bodul

DEJAN BODUL

predavanje 2021.

Stanislav Boldyryev

STANISLAV BOLDYRYEV

predavanje 2023.

Ivan Bošnjak

IVAN BOŠNJAK

pozdravni govori 2021. i 2023.

Zoran Božanić

ZORAN BOŽANIĆ

predavanje 2021.

Tomislav Brnadić

TOMISLAV BRNADIĆ

pozdravni govor 2023.

Dalibor Bukvić

DALIBOR BUKVIĆ

predavanje 2021.

Marko Čavrak

MARKO ČAVRAK

predavanje 2019.

Kristina Čelić

KRISTINA ČELIĆ

pozdravni govor 2021.

Emil Ćehić

EMIL ĆEHIĆ

predavanje 2019.

Borna Doračić

BORNA DORAČIĆ

predavanje 2019.

Hrvoje Dorotić

HRVOJE DOROTIĆ

predavanja 2019., 2021. i 2023.

Francesco Fassetta

FRANCESCO FASSETTA

predavanje 2023.

Aleš Gračnar

ALEŠ GRAČNAR

predavanje 2023.

Aleksandar Hatzivelkos

ALEKSANDAR HATZIVELKOS

predavanje 2019.

Luka Herc

LUKA HERC

predavanje 2019.

Perica Ilak

PERICA ILAK

predavanje 2023.

Danijela Jemrić

DANIJELA JEMRIĆ

pozdravni govori 2021. i 2023.

Milan Jokić

MILAN JOKIĆ

predavanje 2021.

Perica Jukić

PERICA JUKIĆ

predavanje 2019.

Vatroslav Jukić

VATROSLAV JUKIĆ

okrugli stolovi 2019. i 2023. i predavanja 2021. i 2023.

Amer Karabegović

AMER KARABEGOVIĆ

predavanja 2021. i 2023.

Edi Kirasić

EDI KIRASIĆ

predavanje 2019.

Hrvoje Klobučar

HRVOJE KLOBUČAR

predavanje 2021.

Valentino Kocijan

VALENTINO KOCIJAN

predavanja 2019. i 2021.

Vlatko Kovačić

VLATKO KOVAČIĆ

predavanje 2021.

Goran Krajačić

GORAN KRAJAČIĆ

predavanje 2019.

Tomislav Kukuljica

TOMISLAV KUKULJICA

predavanje 2021.

Nihad Kurtalić

NIHAD KURTALIĆ

predavanje 2019.

Ivana Lajtman

IVANA LAJTMAN

predavanje 2021.

Goran Lešnjaković

GORAN LEŠNJAKOVIĆ

predavanje 2021.

Kristijan Lovrenščak

KRISTIJAN LOVRENŠČAK

okrugli stol 2019. i pozdravni govor 2021.

Darko Lovrić

DARKO LOVRIĆ

predavanje 2019.

Andrej Majdiš

ANDREJ MAJDIŠ

predavanje 2019.

Boris Makšijan

BORIS MAKŠIJAN

predavanje 2021.

Marina Malinovec Puček

MARINA MALINOVEC PUČEK

predavanje 2021.

Mario Marjanović

MARIO MARJANOVIĆ

predavanje 2019.

Marko Markić

MARKO MARKIĆ

pozdravni govor 2021.

Zlatko Marković

ZLATKO MARKOVIĆ

predavanje 2021.

Goran Mažuranić

GORAN MAŽURANIĆ

predavanje 2023.

Ivica Mihaljević

IVICA MIHALJEVIĆ

predavanja 2019. i 2023.

Ivan Milun

IVAN MILUN

predavanje 2019.

Josip Miškić

JOSIP MIŠKIĆ

predavanje 2023.

Franjo Mrva

FRANJO MRVA

predavanje i okrugli stol 2023.

Suada Mustajbegović

SUADA MUSTAJBEGOVIĆ

pozdravni govor 2021.

Velimir Nastasić

VELIMIR NASTASIĆ

predavanje 2023.

Tomislav Novosel

TOMISLAV NOVOSEL

predavanja 2019. i 2021.

Semin Petrović

SEMIN PETROVIĆ

predavanje 2019.

Ante Prusina

ANTE PRUSINA

predavanja 2019. i 2021.

Karlo Rajić

KARLO RAJIĆ

predavanje 2023.

Vladimir Soldo

VLADIMIR SOLDO

predavanje 2021.

Ivan Strelar

IVAN STRELAR

predavanje 2019.

Damir Surko

DAMIR SURKO

predavanje 2021.

Silvestar Šantak

SILVESTAR ŠANTAK

predavanja 2019. i 2021.

Ivan Veber

IVAN VEBER

pozdravni govor 2021.

Dalibor Veseli

DALIBOR VESELI

predavanje 2023.

Davor Vojvodić

DAVOR VOJVODIĆ

predavanje 2019.

Ana Vušak

ANA VUŠAK

predavanje 2019.

Jure Žnidaršič

JURE ŽNIDARŠIČ

predavanje 2023.