Voda na dlanu 2023.

Prijavljena izlaganja

NOVA TEHNOLOGIJA POSTUPANJA S MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

dr. sc. Viktor SIMONČIČ, Sisak,

UKLANJANJE MIKROPLASTIKE IZ VODA NAPREDNIM METODAMA OBRADE

doc. dr. sc. Matija CVETNIĆ, Luka VEČENAJ, Lucija ŠVEGOVIĆ, Adriana TIČIĆ, Kristina BULE MOŽAR, mag. ing. oecoing., Martina MILOLOŽA, mag. ing., Viktorija MARTINJAK, mag. ing. cheming., prof. dr. sc. Šime UKIĆ, prof. dr. sc. Dajana KUČIĆ GRGIĆ i prof. dr. sc. Tomislav BOLANČA, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb,

POSTUPAK PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA UPOV-U CENTAR U ZADRU

Branka VIDUKA, dipl. ing., Odvodnja d.o.o., Zadar,

ENERGIJOM SUNCA DO PITKE VODE

Dario TIŠOV, struč. spec. ing. sec., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar,

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA POREČA MBR TEHNOLOGIJOM

dr. sc. Mirjana GALANT, dipl. ing., Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč,

PLAVO-ZELENO RJEŠENJE ZA 'WWT DIREKTIVU'

Prof. Čedo MAKSIMOVIĆ, PhD, D.Sc., Imperijalni koledž u Londonu, Odjel za građevinarstvo i ekološko inženjerstvo, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, dr. sc. Mara PAVELIĆ, Hrvatske vode, Zagreb i Slobodan MAKSIMOVIĆ, dipl. ing., Armanija d.o.o., Split,

PRVO HRVATSKO BIOLOŠKO KUPALIŠTE - BIOPARK ČAZMA

Dajana PETRINA, mag. ekon. in posl. ved., Javna ustanova Razvojna agencija Čazma, Biološko kupalište - Biopark Čazma, Čazma,

OKSIDACIJSKI FILTARSKI SUSTAV FERMALIQ:MA - SUSTAV ZA PROČIŠĆAVANJE VODE

Ivor PAVIĆ, mag. geol., Elysator d.o.o., Kalinovica,

OČUVANJE VODNIH RESURSA U ODRŽIVOJ ZGRADI

Marko MARKIĆ, dipl. ing., Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb,

PROBLEMI SMANJENJA VODNIH POVRŠINA I UBRZANE SEDIMENTACIJE U MOČVARNIM EKOSUSTAVIMA: UZORCI, POSLJEDICE I RJEŠENJA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE

doc. dr.sc. Ivica PAVIČIĆ, mag. ing. geol., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb,

NOVI PROPISI U HRVATSKOJ VEZANI UZ KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE

prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Dinko LJOLJO, mag. ing. mech., Opus Optimus d.o.o., Zagreb i Robert MARINIĆ, dipl. ing., Energo-Aqua j.d.o.o., Daruvar,

OPASNOSTI OD ONEČIŠĆENJA BAKTERIJAMA RODA LEGIONELLA U STROJARSKIM I VODNIM INSTALACIJAMA I NJIHOVO RJEŠAVANJE

Robert MARINIĆ, dipl. ing., Energo-Aqua j.d.o.o., Daruvar, prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing. i prof. dr. sc. Hrvoje JURETIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,