Voda na dlanu 2022.

Preliminarni program

četvrtak, 10. ožujka 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: OKVIR PO MJERI

• uvodni i pozdravni govori predstavnika Organizatora, pokrovitelja i suorganizatora

• izlaganja sa sljedećim temama:
- stanje tehnike obrade, pripreme i pročišćavanja voda, vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj i svijetu
- zakonodavni i normativni okvir tehnike obrade, pripreme i pročišćavanja voda, vodoopskrbe i odvodnje
- mogućnosti za financiranje i ostvarivanje projekata (banke, fondovi, poticaji i sl.)

očekivani predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela, stručnih udruga i strukovnih komora, visokih učilišta i sl.

• diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PLODNO TLO ZA PROJEKTE

• izlaganja sa sljedećim temama:
- nova tehnička rješenja vodećih proizvođača opreme iz područja obrade, pripreme i pročišćavanja voda, crpne tehnike, vodoopskrbe i odvodnje
- obrada, priprema i pročišćavanje voda u sinergiji sa zgradarstvom, energetikom, ekologijom, termotehnikom, tehnikom upravljanja i regulacije
- najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju

očekivani predavači: predstavnici proizvođača opreme i ponuđača rješenja, projektanata i izvođača radova

• diskusija

12:30 - 13:00

zakuska

13:00 - 14:30

3. tematska cjelina: KVALITETNA VODA I ČIST OKOLIŠ

• izlaganja sa sljedećim temama:
- projektiranje i izvođenje sustava, uređaja i postrojenja za obradu, pripremu i pročišćavanje voda
- mjere i rješenja u slučaju problema i incidenata (legionele, onečišćenje površinskih i podzemnih voda i sl.)
- iskustva i primjeri iz drugih zemalja

očekivani predavači: predstavnici projektanata i izvođača radova, proizvođača opreme i pružatelja usluga, visokoškolskih ustanova i stručnih udruga

• diskusija

14:30

završna riječ Organizatora

Ako vas zanima izlaganje na skupu, molimo vas da prijave (naslov i sažetak izlaganja i kraće podatke o sebi: životopis i fotografiju) pošaljete na: ege@ege.hr.

 

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi zaprimljenih prijava (naslova i sažetaka) za izlaganja.

 

Skup se održava uz pridržavanje svih predviđenih mjera za zaštitu zdravlja, a za higijenski čist zrak u dvorani brine se oprema koju je osigurao

 

 

 

Voda na dlanu je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručnoznanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).