Voda na dlanu 2022.

Program

četvrtak, 10. ožujka 2022.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: OKVIR PO MJERI

• uvodna riječi predstavnika Organizatora

• pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora:
Elizabeta KOS, dipl. ing., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Dr.-Ing. Viktor SIMONČIČ, Sisak
VODA JE BOGATSTVO KOJE NE SMIJEMO IZGUBITI NERACIONALNIM UPRAVLJANJEM

Dinko LJOLJO, mag. ing. mech., Opus Optimus d.o.o. i prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
NADOLAZEĆE ZAKONSKE OBAVEZE VEZANE UZ HIGIJENSKO PROJEKTIRANJE VODNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINAMA

prof. dr. sc. Marin ŠILIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
VODIME - VODE IMOTSKE KRAJINE

dr. sc. Sandi ORLIĆ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
BRZO DO DOBRE KAKVOĆE VODE

Krešimir NEVISTIĆ, dipl. ing., Siemens d.d., Zagreb, Dora CRMARIĆ, univ. bacc. ing. cheming. i dr. sc. Ana-Marija CINDRIĆ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, prof. dr. sc. Vladimir ČEPERIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb i dr. sc. Dario OMANOVIĆ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U NADZORU KVALITETE VODE

• diskusija

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PLODNO TLO ZA PROJEKTE

doc. dr. sc. Vinko ŠIMUNOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
KOROZIJSKA OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆIH ČELIKA U VODAMA

dr. sc. Matija CVETNIĆ, prof. emer. Laszlo SIPOS, mr. sc. Marinko MARKIĆ i prof. dr. sc, Tomislav BOLANČA, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
MODIFIKACIJA POSTOJEĆE TEHNOLOGIJE OBRADE PITKE VODE S CILJEM UKLANJANJA ARSENA, MANGANA I ŽELJEZA

Morana DRUŠKOVIĆ, mag. appl. chem., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, prof. dr. sc. Dražen VOUK, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Robert KOLLAR, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, dr. sc. Karlo NAĐ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i dr. sc. Danica MALJKOVIĆ, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb
ELEKTROKEMIJSKI PROCESI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPTEREĆENIH MINERALNIM ULJIMA

Krešimir PEĆAR, dipl. ing., Hidroenerga d.o.o., Osijek
'MALI PTIĆ, VELIKI KRIČ!' - MALO O SUSTAVIMA RJEŠAVANJA HIDRAULIČKOG UDARA I KAVITACIJE NA PRVI POGLED BEZOPASNOM CJEVOVODU

Krešimir PEĆAR, dipl. ing., Hidroenerga d.o.o., Osijek
DAVID UMJESTO GOLIJATA ILI KAKO SE DOGODI DA MALI INŽENJER 'SPAŠAVA' VELIKI FIDIC PROJEKT...

ak. Ivan BEDNJIČKI, Livit d.o.o., Zagreb
NAJEKONOMIČNIJA I NAJPRIHVATLJIVIJA METODA OBRADE OTPADNOG MULJA

• diskusija

12:30 - 13:00

zakuska

13:00 - 14:45

3. tematska cjelina: KVALITETNA VODA I ČIST OKOLIŠ

Hrvoje BEK, EMBA, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb
INOVATIVNO RJEŠENJE ZA PRAĆENJE KVALITETE VODE(razgovor 'jedan na jedan')

prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing. i prof. dr. sc. Hrvoje JURETIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
NEDOREČENOSTI VEZANE UZ KVALITETU TERMALNIH I MINERALNIH VODA KOJE SE KORISTE KAO LJEKOVITE VODE

prof. dr. sc. Slaven DOBROVIĆ dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
KOMUNALNI MULJ - JEDNOSTAVNO UPOTREBLJIVI RESURS ILI SKUPO RJEŠIVI PROBLEM?

Branka VIDUKA, dipl. ing., Odvodnja d.o.o., Zadar
PROJEKT IZGRADNJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE I DOGRADNJA UPOV-a CENTAR

Antonija TOMIĆ, mag. ing. cheming., prof. dr. sc. Hrvoje KUŠIĆ, prof. dr. sc. Tomislav BOLANČA i prof. dr. sc. Ana LONČARIĆ BOŽIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
NOVA ONEČIŠĆIVALA KOJA IZAZIVAJU ZABRINUTOST U VODENOM OKOLIŠU

Anđelina BUBALO, mag. ing. oecoing. i prof. dr. sc. Dražen VOUK, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Robert KOLLAR, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, dr. sc. Karlo NAĐ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i dr. sc. Domagoj NAKIĆ, WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb
TERMIČKA OBRADA MULJA S UPOV-a I ZBRINJAVANJE NUSPRODUKTA PEPELA U OKVIRIMA KRUŽNOG GOSPODARSTVA

doc. dr. sc. Lana FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, doc. dr. sc. Zoran KOVAČ, mag. ing. geol., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Vedran KREVH, mag. ing. agr., Jasmina DEFTERDAROVIĆ, mag. ing. agr., Luka HAN, mag. ing. agr. i doc. dr. sc. Vilim FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb
TOK I KAKVOĆA PROCJEDNE VODE U POLJOPRIVREDNIM PADINSKIM TLIMA

dr. sc. Dragan BRNIĆ i dr. sc. Ivana LOJKIĆ, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, dr. sc. Ines ŠKOKO, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Split, Split, dr. sc. Nina KREŠIĆ i dr. sc. Tomislav KEROS, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, dr. sc. Marin GANJTO, dipl. ing., Zagrebačke otpadne vode upravljanje i pogon d.o.o., Zagreb, Dario ŠTEFANAC, ing., Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Branka VIDUKA, dipl. ing., Odvodnja d.o.o., Zadar, Dario KARŠAJ, mag. ing. mech., Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, Darko ŠTILER, dipl. ing., Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, prof. dr. sc. Boris HABRUN i doc. dr. sc. Lorena JEMERŠIĆ, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
CIRKULACIJA KORONAVIRUSA U OTPADNIM I POVRŠINSKIM VODAMA U HRVATSKOJ

• diskusija

14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Organizator pridržava pravo izmjena i dopuna Programa sve do održavanja skupa pa i tijekom njegovog održavanja.

 

Skup se održava uz pridržavanje svih predviđenih mjera za zaštitu zdravlja, a za higijenski čist zrak u dvorani brine se oprema koju je osigurao

Voda na dlanu je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručnoznanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).