Voda na dlanu 2022.

Prijavljeni radovi

KOROZIJSKA OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆIH ČELIKA U VODAMA

doc. dr. sc. Vinko ŠIMUNOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,

TOK I KAKVOĆA PROCJEDNE VODE U POLJOPRIVREDNIM PADINSKIM TLIMA

doc. dr. sc. Lana FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, doc. dr. sc. Zoran KOVAČ, mag. ing. geol., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Vedran KREVH, mag. ing. agr., Jasmina DEFTERDAROVIĆ, mag. ing. agr., Luka HAN, mag. ing. agr. i doc. dr. sc. Vilim FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

ELEKTROKEMIJSKI PROCESI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPTEREĆENIH MINERALNIM ULJIMA

Morana DRUŠKOVIĆ, mag. appl. chem., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, prof. dr. sc. Dražen VOUK, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Robert KOLLAR, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, dr. sc. Karlo NAĐ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i dr. sc. Danica MALJKOVIĆ, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb

TERMIČKA OBRADA MULJA S UPOV-A I ZBRINJAVANJE NUSPRODUKTA PEPELA U OKVIRIMA KRUŽNOG GOSPODARSTVA

Anđelina BUBALO, mag. ing. oecoing., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, prof. dr. sc. Dražen VOUK, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Robert KOLLAR, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, dr. sc. Karlo NAĐ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i dr. sc. Domagoj NAKIĆ, WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb

VODIME - VODE IMOTSKE KRAJINE

prof. dr. sc. Marin Šilić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb,