Voda na dlanu 2022.

Prijavljeni radovi

KOROZIJSKA OŠTEĆENJA KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆIH ČELIKA U VODAMA

doc. dr. sc. Vinko ŠIMUNOVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,

TOK I KAKVOĆA PROCJEDNE VODE U POLJOPRIVREDNIM PADINSKIM TLIMA

doc. dr. sc. Lana FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, doc. dr. sc. Zoran KOVAČ, mag. ing. geol., Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Vedran KREVH, mag. ing. agr., Jasmina DEFTERDAROVIĆ, mag. ing. agr., Luka HAN, mag. ing. agr. i doc. dr. sc. Vilim FILIPOVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

ELEKTROKEMIJSKI PROCESI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPTEREĆENIH MINERALNIM ULJIMA

Morana DRUŠKOVIĆ, mag. appl. chem., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, prof. dr. sc. Dražen VOUK, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Robert KOLLAR, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, dr. sc. Karlo NAĐ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i dr. sc. Danica MALJKOVIĆ, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb

TERMIČKA OBRADA MULJA S UPOV-A I ZBRINJAVANJE NUSPRODUKTA PEPELA U OKVIRIMA KRUŽNOG GOSPODARSTVA

Anđelina BUBALO, mag. ing. oecoing., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, prof. dr. sc. Dražen VOUK, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, Robert KOLLAR, dipl. ing., DOK-ING Energo d.o.o., Zagreb, dr. sc. Karlo NAĐ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb i dr. sc. Domagoj NAKIĆ, WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb

VODIME - VODE IMOTSKE KRAJINE

prof. dr. sc. Marin ŠILIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb,

NOVA ONEČIŠĆIVALA KOJA IZAZIVAJU ZABRINUTOST U VODENOM OKOLIŠU

Antonija TOMIĆ, mag. ing. cheming., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, prof. dr. sc. Hrvoje KUŠIĆ, prof. dr. sc. Tomislav BOLANČA i prof. dr. sc. Ana LONČARIĆ BOŽIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb

PROJEKT IZGRADNJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJA ZADAR-PETRČANE I DOGRADNJA UPOV-A CENTAR

Branka VIDUKA, dipl. ing., Odvodnja d.o.o., Zadar,

PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U NADZORU KVALITETE VODE

Krešimir NEVISTIĆ, dipl. ing., Siemens d.d., Zagreb, Dora CRMARIĆ, univ. bacc. ing. cheming. i dr. sc. Ana-Marija CINDRIĆ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, prof. dr. sc. Vladimir ČEPERIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb i dr. sc. Dario OMANOVIĆ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

BRZO DO DOBRE KAKVOĆE VODE

dr. sc. Sandi ORLIĆ, Institut Ruđer Bošković, Zagreb,

CIRKULACIJA KORONAVIRUSA U OTPADNIM I POVRŠINSKIM VODAMA U HRVATSKOJ

dr. sc. Dragan BRNIĆ, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, dr. sc. Ivana LOJKIĆ, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, dr. sc. Ines ŠKOKO, Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Split, Split, dr. sc. Nina KREŠIĆ i dr. sc. Tomislav KEROS, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, dr. sc. Marin GANJTO, dipl. ing., Zagrebačke otpadne vode upravljanje i pogon d.o.o., Zagreb, Dario ŠTEFANAC, ing., Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Branka VIDUKA, dipl. ing., Odvodnja d.o.o., Zadar, Dario KARŠAJ, mag. ing. mech., Vodovod d.o.o., Slavonski brod, Darko ŠTILER, dipl. ing. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, prof. dr. sc. Boris HABRUN i doc. dr. sc. Lorena JEMERŠIĆ, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

MODIFIKACIJA POSTOJEĆE TEHNOLOGIJE OBRADE PITKE VODE S CILJEM UKLANJANJA ARSENA, MANGANA I ŽELJEZA

dr. sc. Matija CVETNIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb,

VODA JE BOGATSTVO KOJE NE SMIJEMO IZGUBITI NERACIONALNIM UPRAVLJANJEM

Dr.-Ing. Viktor SIMONČIČ, Sisak,

'MALI PTIĆ, VELIKI KRIČ!' - MALO O SUSTAVIMA RJEŠAVANJA HIDRAULIČKOG UDARA I KAVITACIJE NA PRVI POGLED BEZOPASNOM CJEVOVODU

Krešimir PEĆAR, dipl. ing., Hidroenerga d.o.o., Osijek,

DAVID UMJESTO GOLIJATA ILI KAKO SE DOGODI DA MALI INŽENJER 'SPAŠAVA' VELIKI FIDIC PROJEKT...

Krešimir PEĆAR, dipl. ing., Hidroenerga d.o.o., Osijek,

NADOLAZEĆE ZAKONSKE OBAVEZE VEZANE UZ HIGIJENSKO PROJEKTIRANJE VODNIH INSTALACIJA U GRAĐEVINAMA

Dinko LJOLJO, mag. ing. mech., Opus Optimus d.o.o., Zagreb, prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

NEDOREČENOSTI VEZANE UZ KVALITETU TERMALNIH I MINERALNIH VODA KOJE SE KORISTE KAO LJEKOVITE VODE

prof. dr. sc. Davor LJUBAS, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, prof. dr. sc. Hrvoje JURETIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

KOMUNALNI MULJ - JEDNOSTAVNO UPOTREBLJIVI RESURS ILI SKUPO RJEŠIVI PROBLEM?

prof. dr. sc. Slaven DOBROVIĆ, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,

NAJEKONOMIČNIJA I NAJPRIHVATLJIVIJA METODA OBRADE OTPADNOG MULJA

ak. Ivan BEDNJIČKI, Praimgest S.A., Luxembourg, Luksemburg,

INOVATIVNO RJEŠENJE ZA PRAĆENJE KVALITETE VODE (RAZGOVOR 'JEDAN NA JEDAN')

Hrvoje BEK, EMBA, Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb,