Biomasa & bioplin 2024.

Preliminarni program

četvrtak, 18. travnja 2024.

8:00 - 9:00

okupljanje i prijava sudionika

9:00 - 10:30

1. tematska cjelina: ENERGIJA I OKOLIŠ

uvodna riječ predstavnika Organizatora

pozdravni govori predstavnika pokrovitelja i suorganizatora

izlaganja sa sljedećim temama:
- stanje primjene i zakonodavno okruženje primjene biomase i bioplina
- potencijali primjene biomase i bioplina i sinergija s drugim energentima
- mogućnosti financiranja i poticanja primjene biomase i bioplina

diskusija

predavači: predstavnici nadležnih državnih tijela i ustanova, strukovnih udruga i gospodarskih interesnih udruženja, visokoškolskih ustanova i instituta, vodećih proizvođača opreme, energetskih tvrtki i operatora sustava

10:30 - 11:00

coffee break

11:00 - 12:30

2. tematska cjelina: PROJEKTI I DOSTIGNUĆA

izlaganja sa sljedećim temama:
- nova tehnička rješenja za primjenu biomase i bioplina: energane, elektrane, toplane, kotlovi
- najzanimljiviji izvedeni projekti u proteklom razdoblju
- iskustva iz drugih zemalja

diskusija

predavači: predstavnici proizvođača opreme, investitora, projektanata i izvođača

12:30 - 13:15

zakuska

13:15 - 14:45

3. tematska cjelina: RJEŠENJA I PRIMJENA

uvodna izlaganja

okrugli stol - rasprava sa sljedećim temama:
- problematika izvođenja projekata za iskorištavanje biomase i bioplina (priprema projekata, ishođenje dozvola, suglasnosti i ostale dokumentacije, utjecaji na okoliš, izvođenje radova, certifikacija izvođača, priključenje na mrežu itd.)
- pogon i održavanje postrojenja
- prijedlozi za poboljšanje stanja i uklanjanje uskih grla

sudionici: predstavnici projektanata, vlasnika postrojenja, izvođača radova, visokoškolskih ustanova, proizvođača opreme, nadležnih državnih tijela i ustanova i strukovnih udruga

14:45

završna riječ Organizatora

Napomena:
Konačni Program odredit će Organizator, na osnovi pristiglih prijava za izlaganje (naslova i sažetaka radova).
Program će biti pripremljen najkasnije tjedan dana prije održavanja skupa.

 

Napomena za stručno usavršavanje:
Biomasa & bioplin - seminar o mogućnostima primjene obnovljivih izvora energije dio je Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2023. – 2024. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 13. listopada 2022. godine, klasa: 131-01/22-01/13, ur. broj: 531-04-2-22-4).

 

**** Sudjelovanjem na skupu obveznici stručnog usavršavanja ostvaruju sedam bodova, od čega jedan za regulativu.