Plinarski forum 2022.

21. plinarski forum

Zagreb, Kongresni centar 'Antunović, 31. ožujka 2022.

Plin se plinom izbija

Potražnja za energijom sve je veća, a u energetskom miksu nijedan oblik energije ne smije isključiti onaj drugi. Naime, era fosilnih goriva će, unatoč svemu, trajati još dugo, a potražnja za njima se nastavlja. Istodobno, trenutačna energetska i politička kriza u svijetu je takva da 'volatilnost' na tržištima energije postala ključna riječ i nemoguće je predvidjeti što će biti i za samo tjedan dana.

Iako su u Hrvatskoj su nadležna tijela poduzela sve što je u njihovoj moći kako bi se spriječili još veći potresi na tržištu, stanje je alarmantno, izvanredno. Naime, osim trenutačnih problema s opskrbljivačima zbog visokih cijena plina, uskoro se mogu očekivati i problemi zbog smanjene potrošnje plina, što će ugroziti prihode operatora plinskih distribucijskih sustava, a to bi opet moglo imati negativan utjecaj na njihovu sigurnost i pouzdanost njihovog rada. Uz sve to, sve članove 'plinskog lanca' i dalje muče isti problemi koji se ne rješavaju posljednjih 20 godina. Sve to su neki od naglasaka s održanog 21. plinarskog foruma.

Bez obzira na sve te poteškoće, a i one koji se mogu očekivati u budućnosti, plin će se kao energent koristiti još godinama. Cijelo to vrijeme, do neke buduće neugljične energetike, plinske sustave, instalacije, uređaje i svu pripadajuću opremu netko će trebati projektirati, izvoditi, graditi, instalirati, uodržavati, servisirati, popravljati, upravljati, ispitivati...

U svemu tome će, baš kao i do sada, Plinarski forum imati svoju ulogu kao mjesto za stručnu raspravu, razmjenu iskustava i razmišljanja, upozoravanje na nedostake i predlaganje rješenja u plinskoj i svim srodnim strukama.

 

Plinarski forum je dio Programa stručnog usavršavanja za razdoblje 2021. – 2022. godine Hrvatske stručno-znanstvene udruge za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO) i tvrtke ENERGETIKA MARKETING (suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 4. ožujka 2021. godine, klasa: 131-01/21-01/2, ur. broj: 531-01-21-3).

Pokrovitelji:

Znanstveno-stručni pokrovitelji:

Organizatori:

Medijski pokrovitelji: