Sunčeva energija 2023.

Galerija predavača

Andro Bačan

ANDRO BAČAN

predavanje 2023.

Ines Ban Kolić

INES BAN KOLIĆ

okrugli stol 2023.

Dubravka Brkić

DUBRAVKA BRKIĆ

predavanje 2023.

Krešimir Cerovac

KREŠIMIR CEROVAC

predavanje 2023.

Mladen Čavić

MLADEN ČAVIĆ

okrugli stol 2023.

Ivana Dubravec

IVANA DUBRAVEC

predavanje 2023.

Mislav Kirac

MISLAV KIRAC

predavanje i okrugli stol 2023.

Ljubomir Majdandžić

LJUBOMIR MAJDANDŽIĆ

predavanje 2023.

Dominik Maričević

DOMINIK MARIČEVIĆ

predavanje i razgovor 'jedan na jedan' 2023.

Mario Mesarić

MARIO MESARIĆ

predavanje 2023.

Toma Pasarić

TOMA PASARIĆ

okrugli stol 2023.

Antun Pfeifer

ANTUN PFEIFER

predavanje 2023.

Sandra Slivar Rebernišak

SANDRA SLIVAR REBERNIŠAK

predavanje 2023.

Mario Vašak

MARIO VAŠAK

predavanje 2023.